ngoquyen2304

Có ai có ý tưởng về BTC như này không?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Gia cát dự là BTC sẽ có thể như này và về vùng 5700. Có ai có chung ý tưởng không?