black0hackers

Mua vào Spot quanh mốc 38k-41k

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mua vào spot giá hiện tại, Hoặc đặt lệnh mua vào tại các điểm (lũng hỗ trợ) ở mức giá tử 38k5-39k9 - điểm mà nó sẽ thọc xuống để tạo tâm lý bán tháo
Thời điểm hiện tại 80% Alt đã nằm dưới đáy nến 1m nên khả năng btc dump tiếp là rất khó