VinhNguyend7

BTC, kế hoạch của tôi

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
16h 13/6/2018
Giá đang ngừng trên trend line màu tím, vẫn còn khả năng giảm thêm, tôi sẽ đợi để vào lệnh mua (LONG)
Bình luận: Giá chạm mốc 6.140, tôi sẽ đợi giá test lại vùng này để vào lệnh mua (LONG).
Bình luận: Thị trường cần điều chỉnh hơn nữa, tôi sẽ tiếp tục giữ lệnh LONG.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.