tradafx

Cơ hội bán ngắn hạn với BTC

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc tăng.
Giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ 60000 và tạo đáy mới hình thành xu hướng giảm.
Hiện tại giá vẫn chưa giảm mạnh khỏi vùng này và vẫn có dấu hiệu retest ngưỡng kháng cự mới 60000.
Đợi giá quay về test tại 61000 - vùng hợp lưu kháng cự và đường xu hướng giảm, thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 54000 - 53500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.