Kienthucforex

BTC breakout dự báo tới 100k

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

Hiện tại trên biểu đồ tuần, BTC đã breakout lên khỏi mô hình lá cờ, và nó báo hiệu cho sự tăng trưởng tiếp theo mà không có sự điều chỉnh sâu hơn.
Mục tiêu cho đà tăng này là các mốc 85k-100k. Nếu không có bất kỳ tin tức nào gây bất lợi, nó có thể đến vào cuối năm 2022.

Xu hướng chính của BTC vẫn là tăng, do đó trong ngắn hạn chỉ nên canh buy khi giá điều chỉnh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.