ht2351187

Btc trong thời gian tới

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Dự kiến nó như hình có ae nào cùng quan điểm ko nhỉ ??
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.