TraderTop-net

BTCUSD trung hạn 09/06 - Mô hình harmonic đe dọa xu hướng tăng

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Trong tuần vừa qua, giá Bitcoin hầu như đi ngang trong biên độ 7350 - 7800. Không có bất kỳ điều gì gây sự chú ý cả.

Về mặt cấu trúc biểu đồ nói chung, bitcoin trung hạn vẫn đang đi trong 1 cái symmetrical triangle - mô hình tam giác cân - lớn và cí bật lên từ đường bên dưới của tam giác cân vừa qua đã giúp bảo vệ bitcoin không rơi sâu hơn. Cú bật lên này đến từ mô hình nến Bullish Engulfing tại đáy như đã nói trong bài trước.

Về lý thuyết, mô hình giá tam giác cân là 1 mô hình lưỡng tính. Xu hướng biến động tùy thuộc vào giá phá bên nào của mô hình. Mô hình chưa phá nên chúng ta chưa biết giá đi đâu tiếp đây.

Trong ngắn hạn hơn, có vẻ xu hướng giảm vẫn ưu thế hơn. Mô hình Harmonic có tên Bearish Gartley XABCD vừa hình thành và điểm đảo chiều là điểm D quanh mức 8000. Điểm này cũng trùng với điểm bán quanh 7960 - 8250 chúng ta đã xác định ở tuần trước.

Ở trên cao hơn, vùng bán quanh 8460 - 9070 vẫn là một vùng đáng quan tâm. Vùng này ngoài là 1 vùng PPZ vì có nhiều đỉnh đáy giá, còn là vùng có cạnh trên của mô hình giá tam giác cân đi qua.

Tóm lại, phân tích bitcoin trung hạn vẫn cho 2 vùng bán như tuần rồi gồm (1) 7950 - 8250 và (2) 8460 - 9070. Tuần này chỉ khác tuần trước là có thêm mô hình harmonic Bearish Gartley XABCD cho vùng bán (1) thêm sức mạnh mà thôi.

Mời anh em đọc và cho ý kiến phân tích bitcoin trung hạn cập nhật cho tuần này nói trên

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.