Khang-Pham

BTC Tăng Ngắn Hạn Trước Khi Hoàn Thành Mô Hình Tăng Giá Dài Hạn

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC hiện tại vẫn đang trong quá trình điều chỉnh để hoàn thành mô hình nến tăng giá cờ cuôi nheo.
Sau đợt giảm giá ta có thể dễ dàng nhìn thấy btc vẫn chưa phá vùng giá 9k - 9k5.
Theo nhận định BTC sẽ test lại vùng giá trên 1 lần nữa để hoàn thành mô hình, và giảm tải về lượt xả BTC của các nhà đầu tư, để tạo điều kiện bức phá ra khỏi vùng tam giá và đi lên. Vùng cảng 13k5 - 14k vào cuối năm.

Các bạn có thể theo dõi để đưa ra những quyết định hợp lý về việc mua bán BTC nhé !!!


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.