smallturtle

Mua lên BTC/USD

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
38 lượt xem
0
- H4: Cấu trúc tăng đang chạy, động lực giảm đã suy yếu => Mua lên
- H1: Mẫu hình vai đầu vai hoàn thành