Kienthucforex

BTC báo hiệu giảm giá tiếp theo

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Như trên biểu đồ H4 các bạn có thể thấy, giá BTC đang đi trong mô hình tam giác và gần tới đỉnh của mô hình, nó là 1 dạng của mô hình cờ giảm. Với mô hình dạng này, giá thường giảm theo xu hướng chính trước đó.
Vì vậy, trong tuần này tới tuần sau giá BTC có khả năng cao là giảm tiếp chứ khó mà tăng được. ĐIều chờ đợi bây giờ là đợi giá phá thủng trend dưới của mô hình để xác nhận giảm giá. Mục tiêu vùng 37k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.