A_Luan26

Bitcoin hãy chuẩn bị vào kèo

Giá lên
FTX:BTCUSD   Bitcoin
Trên khung H4 với mô hình mình vẽ trên biểu đồ ,anh em hãy chuẩn bị tâm thế vào lệnh. chờ bullish pinbar ; bullish Engulfing ; bullish Marubozu xuất hiện ở vùng này thì mua nhẹ lên.

Nếu ngoại lệ thì ae né tạm chưa nên vào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.