TungLionKing

Cân nhắc kèo Short BTC tại 6k8

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Giá BTC có xu thế tìm với vùng Fibo 0.618.
Tại mốc giá 6k8 là vùng cản mạnh.
Cân nhắc kèo SHORT:
Sell : 6k7-6k8
SL: 7k2
TP: 5k9-5k5

Tuyệt đối không all in trong mọi tình huống. Tuân thủ stoploss rõ ràng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.