notvit

btc có thể hồi lên 11k6 rồi tiếp tục rơi

Giá xuống
notvit Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
đo fibo + mây ichi thì là vậy ae tham thảo
Bình luận:
chuẩn bị bắt sóng down về 10k7 sẽ có hồi ở đây
Bình luận:
tầm 11h > 17h chiều nay rất có thể btc về 10k7 ae canh bắt ăn sóng hồi
Bình luận:
19h>3h tối nay sẽ chạm 10k7 ae ăn hồi như sẽ rất ít chắc tầm 600 700$ hồi , rồi sao đó sẽ 1 cú dump cực mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.