HoangPhuocDat

Chạm 5.040 lần thứ 7 rồi bật xuống. Lần này có thoát lên đc khôg

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chạm 5.400 lần thứ 7 rồi bật xuống. Lần này có thoát lên đc không ???