TradeProPremium

BTCUSD chắc chắn sẽ phá vỡ 70k

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
🎄 Các mô hình đảo chiều hiện tại trong thời gian 4 giờ đối với #BTCUSD vẫn sẽ đối mặt với một số phân kỳ giảm giá liên tục, điều này tạo ra cấu trúc tốt cho sự phân kỳ tăng giá trong tương lai sắp tới. #TradePro chắc chắn sẽ phá vỡ 70k. #Cryptos
🍀 Trong ngắn hạn: Quan sát kỹ chart hàng giờ, mức kháng cự 42k nếu phá vỡ 49k target 52k dưới dạng hỗ trợ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.