BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
mua btc dựa trên điểm tranh đấu kế hoạch nhanh trong ngày
tp 51k
sl 48k