Marker_2019

6k5 sẽ là chốt chặn cho BTC trong đợi giảm giá này

Marker_2019 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC vẫn trong đà giảm mạnh
Hiện tại đang phản ứng ở hỗ trợ 6k8, tuy nhiên với tình hình hiện tại thì theo quan điểm cá nhân của tôi BTC sẽ sớm xuyên thủng hỗ trợ này và tiến tới 6k5.
Anh em chú ý râu ria có thể quá đà xuống dưới 200-300 giá
Bình luận:
Vùng 6k5 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Bình luận:
Hiện tại chart Daily đang tạo phân kỳ kín
Anh em xem phản ứng tại vùng 7k5 rồi xét tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.