TraderTop-net

BTCUSD ngày 01/06 - Mô hình trong mô hình

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hôm qua chúng ta dự đoán Bitcoin giảm điểm từ vùng kháng cự bên trên. Thực tế cho thấy giá Bitcoin còn thiếu 1 chút xíu nữa mới tới vùng giảm và nó đã giảm nhẹ. Tuy nhiên, cú giảm hôm qua thực chất là vui hơn là buồn với anh em đang hold bitcoin .

Chúng ta thấy gì từ cú giảm đó. Nến giảm mạnh (nến có mũi tên nối xuống volume ) thực chất là nến tuy lớn nhưng đóng cửa 1/2 nến và volume tăng rất mạnh, cho thấy phe bán dù đã đẩy tuột giá bitcoin xuống dưới nhưng phe mua đã mua hết và đẩy lên trở lại. Đà tăng tạm thời của bitcoin có thể được giữ vững là do đó.

Tuy nhiên, có thể thấy Bitcoin đang hình thành mô hình harmonic nhỏ là Bearish abcd (đường màu đen, tôi quên ghi ký hiệu. Nhìn Ether bên dưới để thấy tương tự bitcoin nhé). Điểm hoàn thành D trùng với điểm 5 của sóng wolfe giảm đã đề cập hôm qua, và trùng luôn với vùng kháng cự mạnh bên trên. Vì vậy, chiều nay tôi vẫn cho rằng khả năng bán ra bitcoin từ vùng kháng cự bên trên là cao.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.