Quangusa

BTC/USD xu hướng tăng đã bắt đầu

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đã bắt đầu xu hướng tăng trong năm 2018 ở khung 1D.
Trước khi tăng tiếp BTC sẽ có điều chỉnh về Fibo 0.5 / hoặc vùng mây MA để test trend rồi tăng tiếp.
Tenkan đã cắt Kijun trong mây Kumo ở khung 1D báo hiệu xu hướng tăng với mức độ trung bình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.