notvit111

BTC hihi

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
30/06 2k4
30/12 17k
30/ 01 2020 10k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.