FAST-TRADING

BTC lập đỉnh tại vùng 68xxx

Giá xuống
OANDA:BTCUSD   Bitcoin
Trong phiên hôm qua, sau khi BTC quay lại vùng đỉnh 68xxx thì đã có tín hiệu rớt mạnh, từ đó tạo thành mẫu 2 đỉnh lớn trên vùng đỉnh 68xxx, tín hiệu này cũng đã được xác nhận rõ hơn khi vùng neckline 66311 đã bị cắt qua trong đêm.

Hiện tại giá BTC đang tích luỹ quanh vùng 64xxx nhưng nhiều khả năng giá sẽ cần 1 đợt Test lại quanh mức kháng cự gần nhất là 65233 - 65887 mới có thể tiếp tục rớt về đến vùng mục tiêu 62582.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.