BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Giá bitcoin trên đồ thị 4h dang đi vào góc cuối của tam giác giá, khoảng trong ngày hôm nay sẽ cho kết quả tăng hay giảm.
Nếu có cây nến 4h đóng dưới 3290$ ( Giá trên sàn Bitstamp ) thì sẽ cho xu hướng giảm. Mức hỗ trợ tiếp theo là 2800$ và xa hơn là 220$ và 1800$.
Nếu giá bứt phá cạnh trên của tam giác thì sẽ cho chúng ta tới 3700$ và 4200$
về các chỉ số kỹ thuật thì đang ủng hộ cho một đợt phục hồi.
Nhưng khối lượng giao dịch giảm dần lại là một dấu hiệu không tích cực,
Ý kiến của chúng tôi nghiêng về hướng giá phục hồi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.