VL241

BTC-USDT điểm giao quyết định tháng 5

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC đang đi tới điểm giao của các khung hỗ trợ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.