NangSaigon8568

BTC/USDT: Chuẩn bị về lại đầu 9

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Sẽ test lại khu vực 94xx trong vài ngày tới, có thể sâu hơn về khu vực 88-90