111 lượt xem
1
BTC kiểm tra lại vung 69k trước khi có nhịp điều chỉnh về vùng 55k
Bình luận: 65k -69k nhé