vuong38

BTC

vuong38 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC kiểm tra lại vung 69k trước khi có nhịp điều chỉnh về vùng 55k
Bình luận: 65k -69k nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.