Huavu99

PHÂN TÍCH TRUNG HẠN CỦA BTC/USD

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Về trung hạn, hiện tại trong quá trình tích lũy, tuy nhiên tích lũy yếu, sau 4 đến 7 tuần tới nếu vượt và có những biến động trên 10656 sẽ rất tích cực, cơ hội quanh về vùng 14000. Kháng cự ở 10084 và 10656, hỗ trợ 8500 và 8865.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.