Huavu99

PHÂN TÍCH TRUNG HẠN CỦA BTC/USD

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Về trung hạn, hiện tại trong quá trình tích lũy, tuy nhiên tích lũy yếu, sau 4 đến 7 tuần tới nếu vượt và có những biến động trên 10656 sẽ rất tích cực, cơ hội quanh về vùng 14000. Kháng cự ở 10084 và 10656, hỗ trợ 8500 và 8865.