UnknownUnicorn3064554

Mô hình đảo chiều H&S?

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nếu giá rơi xuống dưới 6100 mô hình đảo chiều H&S sẽ được hình thành.
Điều này sẽ kéo giá BTC rơi xuống mức hỗ trợ tiếp theo tại 5700.
Bình luận: Giá tăng phá vỡ mô hình H&S.
RSI đã có phân kì nên target tại điểm kháng cự tiếp theo là 7000
Đã hủy lệnh