plorida275

BTC 1D 31.07.2018

Giá xuống
plorida275 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC trượt khỏi trend line
Hứng BTC ở 7k8, và 7k6
SHORT
Bình luận:
Chuyển qua Long đi nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.