TraderTop-net

Phân tích Bitcoin trung hạn ngày 25/08 - Không ổn tý nào

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Đầu tiên, về mặt xu hướng, chưa có sự chuyển biến nào trong cấu trúc xu hướng của Bitcoin . Cú bật lên từ đáy này có thể chỉ là 1 giai đoạn điều chỉnh trong xu hướng giảm mà thôi. Cấu trúc xu hướng vẫn là đỉnh đáy thấp dần.

Mô hình Price Action có tên Fakey vừa xuất hiện. Fakey mô hình price action có tên chi tiết là Inside Bar False Breakout, tức nó gồm 1 mô hình Inside Bar và 1 cú false break. Inside Bar lại là mô hình dạng nến mẹ trùm nến con vào trong, tức là 1 nến lớn chứa gọn các nến nhỏ vào bên trong. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Fakey với cụm Inside Bar được đánh dấu chữ nhật bên trên, kèm 1 cú false break là cú thò bóng trên lên 6900 rồi nhanh chóng rút xuống lại. Cú thò bóng này chính là false break, hay còn gọi là Bull Trap hoặc Upthrust. Volume của cú false break này rất lớn, cho thấy có lực bán chặn bên trên 6900 khá mạnh. Vì vậy, 6900 trở thành điểm kháng cự đầu tiên của Bitcoin trung hạn trong tuần này.

Ở vùng trên cao, vùng quanh 7230 - 7400 là vùng kháng cự mạnh thứ 2. Vùng này cũng là vùng có thể có cú chạm thứ 3 vào đường nối đỉnh bên trên. Đồng thời, cấu trúc hồi lại này trông như mô hình biểu đồ Cờ Giảm - Bearish Flag . Nếu Cờ Giảm này là đúng, Bitcoin sẽ giảm 1 đoạn là 2=1 trước đó, tức là có thể về sâu đến dưới 5000. Nếu khả năng này mà xảy ra thì là ... quá ghê.

Chốt lại, chiến lược cho bitcoin trung hạn tuần này là bán quanh 6900 và quanh 7230 - 7400.

Phân tích bitcoin trung hạn ra cái mô hình Cờ Giảm - Bearish Flag - nhìn gớm quá. Hi vọng nó chưa sớm xảy ra, kẻo phe cách mạng gay go to.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.