NguyenThang33

BTC - Long và Short

Giá lên
NguyenThang33 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bit sẽ hồi lên cao nhất là 5800 và sẽ quay đầu!!!! Thề luôn!
Bình luận:
Sắp rồi sắp rồi!!!! Ae cùng chờ xem nhé :))))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.