tradafx

Đợi giá phá vỡ vùng tích lũy và cơ hội bán BTC

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm.
Sau khi giá tiếp tục giảm phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 43000 trước đó thì hiện tại giá đang hình thành mẫu hình tích lũy tam giác cân khả năng cao là đang retest lại mức giá 43000.
Để an toàn với mẫu hình này thì nên chờ đợi giá tăng và xuất hiện phá vỡ giả tại mức giá 45000 và xuất hiện mẫu hình nến cho lệnh bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ cũ tại 40000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.