congminh222

BTCUSD Phe Buy thắng thì lại theo phe Buy vậy

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Thị trường luôn đúng, lại all in Buy thôi!! Lấy lại mấy hồi :(
SL dương mất sell BTC và sl mất 2R ETH :((

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.