kienneik87

Một đợt tăng trưởng mới đang được hình thành.

kienneik87 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Dấu hiệu cho 1 đợt tăng trưởng kéo btc về vùng giá 5k$ đang khá rõ ràng. Sau 1 nhịp điều chỉnh nữa là có thể đủ dữ liệu để khẳng định điều này hơn.
Bình luận:
Có 2 sai lầm lớn trong nhận định lúc đó:1, là cho rằng điều chỉnh sẽ sâu như vậy và 2, không lường được giá có thể tăng cao như vậy.
Bình luận:
Mặc dù vậy mặt tốt vẫn là nhận định được 1 xu hướng có thể tăng trưởng mạnh của giá.