LeTrongHoaiNam

BTC cần một sự điều chỉnh trong 2 tuần sắp tới

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo quan điểm của mình, bitcoin cần một sự điều chỉnh để kiểm tra các ngưỡng kháng cự cứng, theo mình cứng nhất vẫn là ngưỡng kháng cự 8k4 vì vùng giá này là vùng giá mà bit bật rất mạnh hoặc giảm rất mạnh, nếu rụng xuống dưới vùng này thì cần 4-5 tuần giá bit mới có thể hồi lại, nên trong 2 tuần tới bit cần 1 sự diều chỉnh để confirm các vùng giá bật mạnh