yeunenxanh

Có khả năng Bitcoin về vùng 52K

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhịp 1 giảm bitcoin đã về loanh quanh vùng 55k, nhịp 2 giảm có khả năng về vùng 52k . vì ở vùng 52k có điểm hỗ trợ để bật tăng nhịp tiếp theo của sóng. Và ở vùng 52k có vùng cầu chưa được test lại