tradingview_15

Quan sát biểu đồ xu hướng giá BITCOIN Khung 1W

Giá lên
tradingview_15 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Nhìn vào biểu đồ nến khung 1W. Giá Bitcoin có xu hướng phục hồi, khả năng cao giá phục hồi về 9000 USD hoặc chạm trung bình BB. Tạm thời là vậy, giờ thì quan sát giá khung nhỏ hơn 1D, 4H, 1H. Xem có biến động như thế nào.
Bình luận:
Vậy là xu hướng tăng của BTC 1W khá rõ ràng. Có một điều cần quan tâm là lực tăng khi có giai đoạn tích lũy là khá mạnh. Nhận định giá tiếp tục tăng cho nến tuần tiếp theo, giá chạm đến BB trên mức 10500 USD.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá BTC chạm 10500 USD quay đầu điều chỉnh. Đóng lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.