MINHTUONG17

Liệu lịch sử ngắn hạn của BTC có lặp lại?

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin
Có một điều thú vị là trạng thái của BTC hiện nay rất giống với thời điểm ngày 8/7/2018.

Hiện nay đã có những dấu hiệu đảo chiều đi xuống, việc cần làm là kiên nhẫn chờ kết quả.

Nếu lịch sử lặp lại thì chúng ta sẽ có một mức giảm sâu hơn ( khoảng 63 so với 66 ở bài phân tích trước) và một giai đoạn uptrend mạnh sau đó ( khó) .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.