vothang

Bitcoin Pumd or dump ????

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Tôi nghĩ bitcoin sẽ chạm vùng 5k6 . và pumd , breakout khỏi tam giác và chính thức hình thành 1 up trend mới.