chutung

Cơ Hội Bắt Đáy Lớn Nhất Trong Năm

Giá lên
INDEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vì sao đây là vùng đáy để gom hàng:
- Như trên chart ta có thể thấy nến Quý (3-Tháng nên rất mạnh) của BTC trong quá khứ từng 2 lần chạm vào Bollinger Band giữa và sau đó đóng trên, thì nến quý tiếp theo đều là XANH.
- Giá đã đóng trên một mốc của Fibo là 0.236.
- RSI nến tuần đang ở vùng quá bán.
P/S: Tín hiệu giá BTC chạm Bollinger Band giữa ở nến quý trong lịch sử 12 năm của BTC mới trải qua 2 lần và lần này là lần thứ 3. Cá nhân mình thấy đây là cơ hội tốt để đầu tư trong vài tháng tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.