VanTien288

chart btc/usd on Bitstamp khung 1w

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn vào lịch sử nến 1W ngày 25/6/2018, nếu phá trend thì khả năng sẽ test kháng cự trend line

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.