TraderTop-net

Phân tích Crypto đầu ngày 30/08 - Lịch sử có sớm lặp lại?

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hầu như tất cả các phân tích mà chúng ta đề cập gần đây đều chính xác. Đầu tiên là mốc 7100 kháng cự mạnh, tiếp theo là có thể có 1 cú dump xuống dưới (bài tối qua), rồi mua lên từ vùng hỗ trợ bên dưới...các phân tích đó đến nay, may mắn, đều chính xác. Bitcoin đang thể hiện sự ngoan hiền của nó trước khi nó làm điều gì bất ngờ chăng?

Giai đoạn tích lũy - accumulation - thứ 3 có vẻ tương tự giai đoạn 1, đó là tích lũy xong rồi dump xuống dưới, nhưng hồi phục lại sau đó. Mức độ giảm của giai đoạn 1 và 3 đều tương đối ngang nhau. Nếu lịch sử sớm lặp lại na ná thì sau giai đoạn 3 sẽ là giai đoạn 4 tương đương giai đoạn 2, tức là bitcoin lại tích lũy và lại ... go to the moon?

Ok, chúng ta không cần lạc quan quá như vậy đâu. Biểu đồ đến đâu, chúng ta phân tích đến đó. Trader không nên quá lạc quan, quá bi quan, chỉ cần phải sát thực tế là ổn.

Quay lại vấn đề bitcoin hôm nay, xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng. Kèo khả dĩ dĩ nhiên vẫn là mua vào. Các vùng mua vẫn như hôm qua. Vùng mua hôm qua đã giúp chúng ta bắt đáy sau đợt dump rồi đó.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.