Trong lịch sử #Uptrend và #Downtrend. Giá #Bitcoin chưa bao giờ chạm lại #ATH cũ sau khi đã phá vỡ ATH cũ cho dù đó là điều chỉnh sâu hay đó là Downtrend. Do đó, giá #BTC về dưới 20k ở thời điểm này cực kỳ khó xảy ra. Họa chăng lắm thì anh em bắt ở 25k . Nhưng quan điểm của Ad đừng chờ 25k mà 30-35k múc là quá ngon rồi. Nếu sau này BTC lên 300k thì anh em mua ở 25k hay 30k có khác nhau nhiều ko? Nên lời khuyên là #MÚC, sợ thì đặt thêm stop loss.