LeeBK

Bitcoin: Giá hôm nay có thể test lại vùng 14700

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bollinger Band trên daily bóp hẹp lại với việc band trên và band giữa hướng xuống có thể báo hiệu điều chỉnh và giá có xu hướng hút lại vùng mây dày. Động lượng MACD phân kỳ ẩn cộng với việc RSI có xu hướng quay xuống. Trước mắt mục tiêu giá quay lại band giữa và vùng Tenkan Line và là vùng giá hôm trước phá lên tại 14,700.
Trên H1 giá test lại EMA100 và tiếp tục xu hướng giảm, hiện xuyên EMA200.
Trading plan: sell 15,500 sl 16,000 tp 14,700

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.