A_Luan26

Bitcoin Khả năng có bẫy giá tăng

FTX:BTCUSD   Bitcoin
Bitcoin phục hồi từ 36k lên 37k sau khi có tin : Mỹ ủng hộ Bitcoin , nhiều khả năng sẽ có phản ứng đảo chiều khi lên vùng trên 39k dưới 40k. (gọi là Bull trap)

đợi xem tín hiệu từ thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.