TrongVu

Đã nhìn thấy xu hướng up trend cho anh em .

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Anh em chú ý thời gian trong tuần này thời gian 7/7/2018-14/7/2018 mình ko chắc nhưng có xu hướng btc sẽ tăng trong khoảng thời gian này , Nhưng thời gian từ ngày
14/7/2018 bit sẽ đi lên thoát dw trend chính thức .