LegacyVA

BTC/USD: điều chỉnh

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Bitcoin đang đập vào ngưỡng kháng cự, có thể sẽ giảm điều chỉnh xuống 6800