Trader-Viet

Phân tích Bitcoin ngày 13/12 - Xoay chiều chuẩn dự kiến, tiếp th

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Cú chạm số 3 vào đường nối đỉnh, đồng thời chạm vào vùng kháng cự phía trên, kéo theo sau đó là #bitcoin giảm giá hoàn toàn đúng như những gì bài phân tích Bitcoin hôm qua tôi đã viết. Bài phân tích trước đó về chiều mua lên Bitcoin bên dưới cũng đúng luôn. May mắn được 2 kèo liên tiếp nhé. Tổ Bitcoin đang đãi tôi.

Chúng ta thấy gì từ câu chuyện giá tăng hôm qua?

* Tại nến x, tôi đã nói bắt đầu có lực cân bằng nhau khi volume tăng nhưng nến nhỏ.
* Tôi đối chiếu qua vùng A và nói rằng bên trên có kháng cự mạnh vì có Big Boy từng xả ra ở đó với volume lớn.
* Tôi nối đường 1-2 lại và dự kiến cú chạm thứ 3 vào vùng này sẽ khiến giá đảo chiều.
* Tại nến y, lại là 1 nến #doji thể hiện sự phân vân và volume tăng vọt, cho thấy có big boy nhập cuộc, đúng vùng A đã xả trước đó.
* Hai bên cân bằng nhau khi 1 loạt nến sau y đi ngang với thân nhỏ

Phe bán thắng cuộc sau khi nến z hình thành và giảm mạnh, volume lại tăng vọt lên.

Từ phân tích trên, tôi cho rằng big boy đến nay vẫn đang tạm nằm vùng tại đỉnh của A, quanh vùng 17.600 - 18.200, thể hiện qua vài đợt xả với volume lớn thời gian gần đây

Hôm nay, có thể chọn bán tiếp nếu giá bitcoin leo lên đỉnh hôm qua trở lại.

Happy and safe trading !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗛𝗜𝗘̣̂𝗨 𝗦𝗨𝗔̂́𝗧 𝗖𝗔𝗢 𝗧𝗨̛̀ 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔́𝗡 𝗤𝗨𝗔̂𝗡: https://bit.ly/hieu-suat-cao-6
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: https://traderviet.com
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.