MINHTUONG17

Mình nghĩ sẽ có một nhịp tăng ngắn cho BTC.

Giá lên
MINHTUONG17 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Xin chào các bạn!
Sau khi giảm điều chỉnh từ 6k5 về vùng 6k2, 6k3 thì mình nghĩ BTC sẽ có một nhịp tăng để test lại vùng đỉnh vừa rồi.
Hiện nay các khung 1H, 4H đã có những tín hiệu tích cực ở nến rút chân và đáy sau cao hơn đáy trước, ngoài ra có thể để là mô hình vai đầu vai.

Mình sẽ cắt lỗ nếu giá quay xuống dưới vai phải.

Chúc ace giao dịch tốt!
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Rất tiếc là BTC đã chạm cắt lỗ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.