dinhchien

BTCUSD - Tín hiệu tăng vẫn hiệu lực.

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Dừng lỗ tuyệt đối.
- Không chốt lời, chỉ di chuyển stop loss theo hướng đoán đúng.
- Dừng lỗ Mua: tính giá thấp nhất - (trừ) chỉ báo giao động thực tế ATR (7 nến)
- Dừng lỗ Bán: tính giá cao nhất + (cộng) chỉ báo giao động thực tế ATR (7 nến)