dinhchien

BTCUSD - Tín hiệu tăng vẫn hiệu lực.

Giá lên
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Dừng lỗ tuyệt đối.
- Không chốt lời, chỉ di chuyển stop loss theo hướng đoán đúng.
- Dừng lỗ Mua: tính giá thấp nhất - (trừ) chỉ báo giao động thực tế ATR (7 nến)
- Dừng lỗ Bán: tính giá cao nhất + (cộng) chỉ báo giao động thực tế ATR (7 nến)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.