NEWWORLDGROUP

tổng quan thị trường bitcoin

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
giá đã có phản ưng giá rất tốt ở vùng giá 49,5x -50x
hiệp đã cập nhật lệnh sell trung hạn, cho cộng đồng tradingview ,trong giai đoạn này, thị trường sẽ điều chỉnh về vùng
44x -42x target lần 1
40x-38x taget lần 2
chưc mọi người thành công,trong giai đoạn này hãy chốt 1/2 vị thế sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.